Edukacja:

Rękawice nitrylowe — jakie są ich zalety?

Rękawice nitrylowe — jakie są ich zalety?

Rękawice nitrylowe są przede wszystkim alternatywą dla rękawic wykonanych z naturalnego lateksu. Mają podobne zastosowanie, zbliżone cechy użytkowe oraz stabilną cenę.

more


31 marca, 2015
Ogólna wiedza o normach

Ogólna wiedza o normach

W latach 1989 i 1990 Rada Unii Europejskiej zatwierdziła propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą sporządzenia ramowego opracowania nowej dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy. W dyrektywie tej zawarto precyzyjny i ważny postulat: poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich osób pracujących w Europie. To zobowiązanie do stosowania najlepszych praktyk stanowi część wiążącej prawnie

more


12 marca, 2018
Norma EN 407: 2004

Norma EN 407: 2004

NORMA EN 407: 2004
Rękawice zapewniające ochronę przed wysokimi temperaturami i/ lub ogniem 

Zakres
Ta norma określa skuteczność ochrony termicznej w przypadku rękawic chroniących przed wysoką temperaturą i/lub ogniem.

more


10 stycznia, 2018
Norma EN 12477: 2001

Norma EN 12477: 2001

NORMA EN 12477: 2001
Rękawice zapewniające ochronę podczas spawania ręcznego

Zakres
Norma ta dotyczy rękawic ochronnych przeznaczonych do użytku podczas spawania ręcznego, cięcia i procesów towarzyszących.

more


25 kwietnia, 2018
Norma ISO 374: 2016

Norma ISO 374: 2016

NORMA ISO 374: 2016
Rękawice zapewniające ochronę przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami

Zakres
W tej normie zdefiniowano właściwości rękawic w zakresie ochrony przed substancjami chemicznymi i/lub mikroorganizmami.

more


10 lutego, 2018
Norma EN 1149

Norma EN 1149

NORMA EN 1149
Właściwości elektrostatyczne

Zakres
Norma ta określa wymagania i metody testów dotyczących materiałów używanych podczas produkcji odzieży ochronnej (rękawic) o właściwościach rozpraszających w celu uniknięcia wyładowań elektrostatycznych.

more


25 maja, 2018