Norma EN 374 dla rękawic przeciwchemicznych

Norma EN 374 dotyczy rękawic przeznaczonych do pracy w środowisku o najwyższym zagrożeniu dla dłoni, czyli tam, gdzie wymagane są rękawice III kategorii. Obejmuje ona ochronę przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi. Skale odporności i ochrony dłoni w tym zakresie wyznaczamy w trzech kluczowych obszarach:

  1. PRZESIĄKANIE

To przechodzenie substancji chemicznej przez materiały porowate, szwy, otwory (penetracja rękawicy na poziomie mechanicznym). Odporność na przesiąkanie rękawicy sprawdza się poprzez wykonanie badania nieszczelności z zastosowaniem powietrza i wody. Testowanie polega na losowym wyborze serii produktów do badania wad fabrycznych względem ustalonego akceptowalnego poziomu jakości (AQL).

Jest definiowane jako proces, w którym substancja chemiczna przechodzi przez materiał rękawicy ochronnej (penetracja rękawicy na poziomie cząsteczkowym). Stosowane w rękawicach powłoki gumowe i plastikowe stanowią bariery dla substancji chemicznych. Test przenikania bierze pod uwagę dwa parametry – czas, który upływa od kontaktu rękawicy z substancją niebezpieczną do jej przeniknięcia oraz ilość substancji wyszczególnionych w normie (na liście jest ich 18).

Czasami rękawice ochronne mogą działać jak gąbka, pochłaniając ciecze i nie dopuszczając do ich kontaktu ze skórą. Powoduje to rozkład rękawic. Są to zmiany pozbawiające materiał rękawic ich właściwości ochronnych. Oznakami rozkładu są: łuszczenie się, pęcznienie, utrata plastyczności, zmiana koloru, wymiarów lub wyglądu, twardnienie, mięknięcie itp.

Pamiętajmy o szczególnej uwadze przy dobrze rękawic przeciwchemicznych i zapoznaniu się z wszystkimi dostępnymi oznaczeniami.

Zobacz linię produktów przeciwchemicznych marki RS: https://rs-schutz.com/produkty/rs-chemieindustrie/