Nowelizacja Normy EN 420

W marcu 2020 roku norma EN 420 została zmodyfikowana i przekształcona w normę EN ISO 21420. Zmieniona norma na nowo określa ogólne wymagania dotyczące konstrukcji i kroju rękawic, bezpieczeństwa, wygody i skuteczności użytkowania, a także oznakowania oraz informacji podawanych przez producenta mających zastosowanie do wszystkich rękawic ochronnych.

Co uległo zmianie?

ZAKRES STOSOWANIA

Rozszerzony został zakres stosowania normy EN ISO 21420. Obecnie można stosować tę normę nie tylko do rękawic ochronnych, ale także do rękawów ochronnych.   

NIESZKODLIWOŚĆ

W normie EN ISO 21420 wprowadzono nowy próg zawartości dimetyloformamidu (nie może przekraczać 1000 mg/kg) oraz aromatycznych wielopierścieniowych węglowodorów, których zawartość nie może przekraczać 1mg/kg.

W nowej normie nie ma już konieczności testowania rękawic z lateksu naturalnego pod kątem protein, która występowała w przypadku normy EN 420.

OZNAKOWANIE RĘKAWIC

Zgodnie z normą EN 420 każda rękawica ochronna powinna zawierać następujące oznakowania:

W przypadku normy EN ISO 21420 dodatkowo należy umieścić:

ROZMIARY RĘKAWIC

Minimalna długość rękawic nie jest wymagana w przypadku normy EN ISO 21420.

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE

Nowa norma EN ISO 21420 wprowadza nowy piktogram antystatyczny dla stref ATEX. Właściwości elektrostatyczne muszą być testowane zgodnie z normą EN 16350 (metoda testowa EN1149-2). W obrębie nowej normy nadal można stosować oznaczenie metodologii badawczej EN 1149-1 lub EN 1149-3, ale w tym przypadku nie jest konieczne stosowanie piktogramu.
Dane testowe zgodne z normami EN 1149-1
i 3 można podać w informacjach dostarczanych użytkownikowi.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

 Zgodnie z normą EN 420 instrukcja użytkowania powinna zawierać:

W przypadku normy EN ISO 21420 dodatkowo należy umieścić:

INFORMACJE NA ŻĄDANIE

Zgodnie z nową normą EN ISO 21420 należy udostępnić dodatkowe informacje na żądanie.

W przypadku normy EN 420 dotychczas należało podać listę wszystkich substancji zawartych
w rękawicach.

Jeśli chodzi o normę EN ISO 21420 należy podać listę substancji zawartych w rękawicach, mogących powodować alergie (innych niż naturalny kauczuk).

Uwaga! Certyfikaty UE uzyskane zgodnie z poprzednią normą EN 420 są nadal ważne do momentu wygaśnięcia.