Powleczenia rękawic ochronnych: część 2: W jaki sposób możemy powlec wkładki?

W jaki sposób można powlec wkładki, żeby chronić konkretną część dłoni?

Podczas produkcji rękawic powlekanych, rękawice zanurzane są w kadzi z substancją do poziomu, do którego chcemy uzyskać pokrycie. Najpierw jednak wkładkę trzeba odtłuścić i pokryć substancjami, które umożliwiają związanie wkładki z powleczeniem. Pozwala to uniknąć odchodzenia powleczenia od wkładki całymi płatami, co jest często spotykane np. w tanich rękawicach nitrylowych.

Jakie są rodzaje powleczeń rękawic?

  1. Pokrycie wyłącznie końcówek palców – Zapewnia najlepszą oddychalność rękawicy. To powleczenie stosuje się w rękawicach przeznaczonych do czynności precyzyjnych np. RS CONDUCTOR LEICHT.
  2. Pokrycie części dłonicowej – zapewnia ochronę wnętrza dłoni np. rękawica RS Ultra Tec.
  3. ¾ – powleczenie pokrywające również palce, ale bez wierzchniej strony rękawicy – pozwala na zanurzenie palców podczas wykonywania pracy (np. rękawica RS CITRIN)
  4. Pokrycie w całości, aby otrzymać całkowitą szczelność rękawicy i możliwość pełnego zanurzenia dłoni podczas pracy (np. rękawica RS Opal 800, Topas Voll).

Z kolei jakie struktury możemy uzyskać poddając rękawice dalszej obróbce po powleczeniu?

  1. Gładka – bez dodatkowej obróbki – zaletą takiego powleczenia jest szczelność, ale gorszy chwyt zwłaszcza w środowisku mokrym oraz brak oddychalności.
  2. ‘Crinkle’ – szczelna powierzchnia, ale pomarszczona, co osiąga się poprzez działanie żrących substancji. Takie powleczenie daje nam lepszy chwyt, ale brak oddychalności. Trzeba zwrócić uwagę na zróżnicowaną jakość tych produktów – często mają dużą domieszkę innych substancji i występują w najtańszych odmianach.
  3. Piaskowana/sandy – jeszcze ciepłą rękawicę zanurza się w substancji, która wytrawia powierzchnię spulchniając ją, aby nadać jej właściwości chwytnych. Zalety to oddychanie rękawicy oraz lepszy chwyt. Istnieje bardzo dużo rękawic i jakości tych produktów.
  4. Piana – Ma strukturę gąbki i większą grubość – ale mniejszą gęstość, jest mniej zwarta. Dużo łatwiej przepuszcza wodę, ale dobrze izoluje termicznie i jest bardziej miękka. Może się kruszyć. 
  5. Podwójne powleczenie – dla najlepszej szczelności niektóre rękawice powleka się dwukrotnie.  Uzyskuje się szczelność i porowatość jednocześnie łącząc zalety, ale i wady obu powleczeń.